☀ شهر دخی های شاد ☀ - مطالب هفته اول مهر 1395
اخبار وب
سلام سلام

چطورید؟؟؟

خوبید ؟؟؟

من که خوبم

بچه ها امروز یه دکمه به وبم اضافه کردم

تحت عنوان Robber  یا دزد

راستشو بخاین

چند نفر هستن که خیلی رو مخمن

تو فکر هک کردنشون بودم 

که کردم

هکشون کردم

شما میتونید اسامی + آدرس وبشون 

+ دلیلشو تو وبم ببینید

تو صفحات جانبیه

حتما سر بزنید

راستی

شاید امروز قالبو عوض کردم

گفتم شاید

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 27

سری بیست و هفتم آیا میدانید

تولد ماه باعث تبخیر زمین شد

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 05:13 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
پاییز بهاریست

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 05:12 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
خزان هم

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 05:11 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
اخبار وب
سلام سلام

چطورید؟؟؟

خوبید ؟؟؟

من که خوبم

بچه ها امروز یه دکمه به وبم اضافه کردم

تحت عنوان Robber  یا دزد

راستشو بخاین

چند نفر هستن که خیلی رو مخمن

تو فکر هک کردنشون بودم 

که کردم

هکشون کردم

شما میتونید اسامی + آدرس وبشون 

+ دلیلشو تو وبم ببینید

تو صفحات جانبیه

حتما سر بزنید

راستی

شاید امروز قالبو عوض کردم

گفتم شاید

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 09:01 ق.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 27

سری بیست و هفتم آیا میدانید

تولد ماه باعث تبخیر زمین شد

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 05:13 ق.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
پاییز بهاریست

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 05:12 ق.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
خزان هم

[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 05:11 ق.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آرام شده ام

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 09:55 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
پاییز هم آمد

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 09:55 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 26

سری بیست و ششم آیا میدانید

چرا عطسه میکنیم ؟

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 09:46 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 25

سری بیست و پنجم آیا میدانید

چه اتفاقی برای زمین می افتاد اگه ماه نبود

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 24

سری بیست و چهارم آیا میدانید

مثلث برمودا

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 09:02 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 23

سری بیست و سوم آیا میدانید
در مورد پاندا ها

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 08:58 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
من فکر کنم ....
من فکر کنم امروز خودمو خفه کردم با 

آیا میدانید

فکر کردم که دیگه آیا میدانید نزارم

چی ؟؟؟ چی شد؟؟ خوشحال شدین ؟؟؟؟

ها ها ها ها

کور خوندین

مونده حالا حالا هااااا

اما

پنج شیش تا دیگه میزارم

بعدش میرم بازی و اینجور چیزا میزارم

راستی 

خیلی روش فکر کردم

موافقین که بخش بازی هاااا حذف بشه؟؟

پست ثابت بگید حتما

همین

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 08:52 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 22

سری بیست و دوم آیا میدانید

اگه زمین نمیچرخید چه اتفاقی می افتاد

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 08:48 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 21

سری بیست و یکم آیا میدانید
این یکی در مورد رنگ چشم هستش
حتما بخونیدش

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 08:44 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 20

سری بیستم آیا میدانید

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 08:41 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 19

سری نوزدهم آیا میدانید

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 08:39 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آیا میدانید 18

سری هجدهم آیا میدانید

ادامه مطلب

[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آخرین مطالب
صفحات وب