☀ شهر دخی های شاد ☀ - مطالب هفته چهارم مهر 1395
خبر خبر

وای بچه ها چند وقته یه اتفاقی افتاده

بگم از خوشحالی غش میکنین

خب میگم

شبکه امید داره قهرمانان تنیس رو میده

خیلی خوبه

مگه نه

البته من دیر فهمیدم

زمانی که قسمت 10 بود

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آهای خانم کجارو میبینی ؟

به نظرتون کجا رو داره میبینه عایا

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 06:12 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
حوصلم سر رفته خوووو

تا این کره زمینه از جاش در نیومده

بگید چی کار کنم

حوصلم سریده

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 06:11 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
من منتظر نظرم

من نظر دوس

نظر بزارید برام پلیز

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 05:56 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
برگشتم

سلام بچه ها

من برگشتم

قالبم عوض کردم

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 05:36 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
هالووین

بچه ها هالوینتون مبارک

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 05:34 ب.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
برگشتم

سلام بچه ها

من برگشتم

قالبم عوض کردم

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 05:36 ق.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
هالووین

بچه ها هالوینتون مبارک

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 05:34 ق.ظ ] [ ... { میس آنا }...{ دخی پاستیلی } ... ] [ () ]
آخرین مطالب